Det är stor risk för skogsbränder i länet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kommer därför att ha två helikoptrar i beredskap i Jönköping.