Inför stormen Jan hänvisade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Östersundsborna att gå till en brandstation. Men den angivna stationen hade flyttat – för nio år sedan. Kartan pekar även ut flera nedlagda brandstationer.