Ms-sjuka Angelica Tufvesson, 29, nekades bostadsanpassningsbidrag av kommunen – som menar att hon hade köpt fel sorts hus.För att klara av vardagen har hon därför behövt anpassa sitt hem, på egen hand.– Man känner sig inte värd någonting, det känns som om kommunen inte bryr sig alls, säger Angelica.