Stockholm stad planerar att renovera Västerbron för 905 miljoner. I samband med det vill Miljöpartiet i landstinget göra det möjligt att återinföra spårväg på bron.