Tanken var att stänga utredningsenheten för postcovid i Västerås före eller efter sommaren, men nu finns beslut om att hålla verksamheten igång till årsskiftet. – Den senaste tiden har enbart enstaka remisser kommit in, men vi kommer att fortsätta ett tag till, säger Ida Hedberg, chef för Utredningsenhet postcovid.