Militären uppges ha uppmanat sjukhuset till evakuering • Israel förnekar uppgifterna.