En olycka mellan en personbil och en lastbil har inträffat på E6.Vägen kommer att stängas av.