Enbart tio personer närvarade vid LKAB:s samrådsmöte och annonseringen var för dålig – enligt Mark- och miljödomstolen är det orsaker till att mötet inte kan godtas, och nekar därför LKAB miljötillstånd för Kirunagruvan.