Den 20-årige man som dömdes för dödsskjutningen av en kvinna på Notviken i Luleå får ingen prövning i Högsta domstolen. Det långa fängelsestraffet står därmed fast.