Tre kriminalvårdare och två klienter färdades i den buss Kristofers Kastellanoss sprang i väg från.Barfota och med händerna i handbojor rymde Kristofers Kastellanoss i går från sin fångtransport. – Vi använder fängsel i den grad det behövs, säger Claes Nöjd, tillförordnad chef för nationella transportenheten på Kriminalvården.