Astrid Lindgren skrev alla sina originalmanus med stenografi. Nu tar forskare hjälp av över 100 stenografikunniga volontärer för att knäcka koden. En av dem är Monica Lindor i Vetlanda.