Undersökningar visar att Regionens hus i Härnösand har stora fukt och mögelskador. Nu väntar ett omfattande renoveringsarbete och under tiden måste större delen av arbetsplatserna flyttas till andra lokaler.