DN har tagit del av ett dokument som innehåller förslag till en uppgörelse.