Heléne Fritzon (S), migrationsminister bör ställa till svars – efter att två domstolar slagit ner den nya gymnasielagen. Det menar M som nu vill kalla till ett extra möte i socialförsäkringsutskottet. – Vi vill veta hur regeringen ska hantera den här situationen, säger Johan Forssell (M), migrationspolitisk talesperson.