Det behövs ett räddningspaket för välfärd och trygghet, enligt ett förslag till extrabudget från Moderaterna.Partiet föreslår tre miljarder till välfärden och 2,6 miljarder till polis och rättsväsende i ett förslag till initiativ från finansutskottet.