Det är inte var dag en politiker föreslår ett monument för att hedra någon från ett annat parti, med det gör nu moderaten Christofer Fjellner. Han vill att Stockholm får ett monument tillägnat hbtq-rörelsen och den bortgångne liberalen Barbro Westerholms arbete. – Hon är kanske den tydligaste symbolen för samhällets sätt att möta de homosexuellas kamp för rättigheter när det är som allra bäst,...