Mittmediakoncernen, som äger de flesta dagstidningar i mellan-Sverige, betalade under 2016 ut 12,1 miljoner kronor i avgångsvederlag till dåvarande vd Thomas Petersohn. Något som får facket att reagera.