I våtmarken reser sig ett tältläger – i protest mot Moskvas sopor.