Männen misstänks plundrat flera vrak i Östersjön: ”Storskalig systematisk vrakplundring.”