För tredje gången på fyra dagar har Kustbevakningen upptäckt oljeutsläpp i Stockholms skärgård. Under fredagen hittades olja i Jungfrufjärden men man ser ingen koppling till de tidigare utsläppen.