Försökte föra in grupp med vuxna och barn i landet.