Livsmedelverket tillsammans med Årjängs kommun utreder ett företag som misstänks för otillåten försäljning av kött. Företaget utreds även för otillåten hantering av kött och köttprodukter. - De är registrerade hos oss som detaljhandel, typ gårdsförsäljning.(TT)