Under fredagen upptäckte Storfors kommun intrång i en mindre vattenreservoar i Lundsberg. Nu uppmanas boende i området att låta bli att dricka det kommunala vattnet i väntan på provsvar.