Polis befinner sig just nu vid Scaniabadet i Malmö där ett föremål har påträffats i vattnet. Avspärrningar har upprättats då det inte går att utesluta att föremålet är farligt.