Efter att en elev kommit till skolan trots att en anhörig var sjuk i Covid 19 fick en hel grupp av elever skickas hem på grund av smittorisken. Det hela anmäldes till arbetsmiljöverket som en ”allvarlig händelse”.