Det är stopp i tågtrafiken för bi Strängnäs. Enligt Trafikverkets hemsida är det en misstänkt brand som orsakar stoppet.