Felaktigt material kan ha använts för provtagning av covid-19, vilket kan ha medfört felaktiga provsvar, meddelar Region Gotland.