Carl Adam Tillberg levde ett destruktivt liv med missbruk av sex och alkohol. Under temaveckan ”En vecka fri från våld” har han bjudits in som föreläsare till Olofström för att berätta om våld i nära relationer.