Kranvattnet i Östersund kan för tillfället vara missfärgat eller skummigt, efter underhållsarbete på en vattenledning. Det är dock ofarligt att dricka.