Efter planerat underhåll och bränslebyte var kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 i princip klar att startas om på nytt. Men under ett prov inför återstarten råkade en frånskiljare slutas och en effektbrytare slogs till – vilket fick elektriska värmare i en 84 ton tung tryckhållare att hettas upp och delvis smältas. Nu berättar ägaren Vattenfall själva om misstaget som orsakade...