Mörkertalet kan vara stort – flera regioner för ingen statistisk över hur många doser som går till spillo.