Valdeltagandet i årets kyrkoval på riksnivå minskade jämfört med 2017. Det står klart efter den slutgiltiga röstsammanräkningen. I Härnösands stift, där Jämtland Härjedalen ingår, minskade valdeltagandet med 1,47 procent.