EU:s jordbruksstöd är en viktig inkomst för många av länets lantbrukare. Men EU-kommissionen vill minska stödet – något som oroar bönderna. – Det är avgörande för oss, annars går vi inte runt, säger mjölkbonden Per Antonsson.