Hällefors folkhögskola står inför stora nedskärningar. Och oron är stor när det extra statsbidraget som delats ut de senaste tre åren nu inte förlängts. – Det här drabbar hela vår skola, säger Susanna Stark, rektor.