Spridningen av gonorré har minskat under pandemin. Förklaringen kan vara färre utlandsresor. Däremot ligger spridningen av klamydia kvar på ungefär samma nivå.