Stig Nahlbom, Stöde, har avlidit strax innan skulle fylla 85 år.