Professor Lars Bjerkenstedt, Bromma, har avlidit i en ålder av 77 år. Han efterlämnar hustrun Kristina samt döttrarna Lena och Monica med familjer samt många vänner.