Byggchefen Lars Bergqvist, Karlstad, har avlidit i en ålder av 66 år. Han efterlämnar hustrun Leila och barn och barnbarn.