Pianisten Kerstin Åberg, Solna, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 77 år. Närmast anhörig är sonen Johan med familj.