Hans Tapper, Linköping, har avlidit i en ålder av 75år. Närmast anhöriga är hustrun Birgitta Tapper och barnen Maria och Karin.