Vår barndomsvän, universitetslektorn Hans Bylund, Örebro, har avlidit vid 75 års ålder efter en lång tids sjukdom. Hans närmaste är hustrun Siv och sönerna Jesper, Johan och Jacob med familjer samt systern Barbro.