Eva Virgin, Mariedal, har avlidit vid en ålder av 81 år. Närmast anhöriga är hennes make Ivar Virgin och barnen Anna, Ivar, Kajsa och Sofi med familjer.