Eva Fuchs, Stockholm, har oväntat somnat in 73 år gammal. Närmast anhöriga är sonen Thomas och barnbarnet Lee samt systern Lisa. Dessutom efterlämnar hon alla sina nära vänner. Eva hade en enastående förmåga att knyta kontakt med människor och se till att vänskapen bestod.