Carl-Arne Samuelson, Täby, har avlidit i en ålder av 90 år. Närmast anhöriga är hustrun Marianne och barnen Gunnar, Kerstin, Bengt och Olof med familjer.