Bert Lundin, Farsta i Stockholm, 97 år har avlidit. Han efterlämnar hustrun Inga-Lisa, dottern Elisabeth med familj.