Axel Lewenhaupt, Stockholm, har avlidit i en ålder av 101 år. Närmast anhöriga är dottern Eva, barnbarn och barnbarnsbarn. Dottern Anne avled bara någon vecka före sin far. Axel Lewenhaupts första hustru, Elsa Rudberg, gick bort 1990. Hans andra hustru, Louise Ehrensvärd, avled 2014.