Peter Schreck, Borrby, traktör och gallerist, har avlidit i en ålder av 86 år.