Nils Tryding, Åhus, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 91 år.