Magnus Aronsson, Lund, har avlidit i en ålder av 81 år. Han efterlämnar maka och fyra barn med familjer.