F d överläkaren vid psykiatriska kliniken i Helsingborg, docent Lars Nordgren, Lund, har avlidit, 84 år gammal.